Sojusz Lewicy Demokratycznej

Struktura regionalna - powiat: Gdynia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY             Andrzej Różański

SEKRETARZ                         Wiesław Publicewicz

 

WICEPRZEWODNICZĄCA     Urszula Pronobis

 WICEPRZEWODNICZĄCY    Paweł Wolny

                     SKARBNIK    Sławomira Jakubik

 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:    Janusz Walkowiak

                                        Ryszard Dziedzinkiewicz