Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Konferencja 20 lat Konstytucji

dodano 2017-05-28 16:59 w kategorii: Ludzie

Konferencję  zorganizowaną przez SLD poświęconą  20-leciu Konstytucji RP rozpoczął Przewodniczący Sojuszu Włodzimierz Czarzasty witając członkinie i członków Komisji Konstytucyjnej.

- Nie mam wątpliwości, że przygotowanie, uchwalenie i utrwalenie polskiej Konstytucji jest największym sukcesem polskiej lewicy – rozpoczął tymi słowami swoje przemówienie były Prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski. Wykorzystaliśmy moment konstytucyjny, SLD ma prawo do dumy z tego, że został on dobrze wykorzystany – dodał. Aleksander Kwaśniewski zaznaczył również, że lewica tak zmieniła w Konstytucji zasadę dyskontynuacji, aby prawica mogła składać swoje projekty.

- Konstytucja zawiera w sobie ducha kompromisu, nie da się uchwalić dobrej Konstytucji bez kompromisu, jest on dowodem siły i mądrości – powiedział dalej Kwaśniewski. Konstytucja sprawdziła się nie tylko w przypadku katastrofy smoleńskiej, ale także w przypadku rządów mniejszościowych – dodał Prezydent.  20 lat Konstytucji, która została obudowana wieloma orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego, pokazuje, że się zakorzeniła w naszej kulturze – podkreślił Kwaśniewski.

Prezydent Aleksander Kwaśniewski odniósł się w swoim przemówieniu krytycznie odniósł się do pomysłu Prezydenta Dudy na temat referendum konstytucyjnego.  – Jest to PR-owe zagranie, które ma pokazać niezależność Andrzeja Dudy od swojego promotora – powiedział Kwaśniewski. Koncepcja polskiej Konstytucji jest oparta o myśl kelsenowską, a ideowym guru Kaczyńskiego jest Carl Schmitt – dodał. Kwaśniewski dodał również – jesteśmy otwarci na dyskusję o Konstytucji, ale nie można ograniczać jej horyzontem czasowym, że za 3 miesiące uchwalimy nową. Konstytucja nie powinna być instrumentem gry politycznej i nie może być sprawą partyjną. To sprawa ogólnonarodowa, ustrojowa i dotycząca fundamentów demokracji – podkreślił.

Aleksander Kwaśniewski wyraził zadowolenie, że SLD ponownie wychodzi do ludzi z Konstytucją i dodał, że to Sojusz jest jednym ze współautorów tego sukcesu. Prezydent Kwaśniewski przyklasnął również pomysłowi Włodzimierza Czarzastego na temat rozpoczęcia rozmów o Konstytucji. Zmiany tak, ale nie instrumentalne traktowanie – dodał.

- Konstytucja nie zawiodła ani razu  przez 20 lat jej funkcjonowania – powiedział w swoim przemówieniu były Premier RP, Włodzimierz Cimoszewicz. Zaletą Konstytucji jest jej trwałość. To fundament, na którym stoi państwo – dodał. Jesteśmy młodą demokracją, ale niestety poziom kultury politycznej systematycznie się pogarsza, zamiast poprawiać – zaznaczył były Premier.  Należałoby się zastanowić nad przyłożeniem większej wagi do edukacji, do wychowania obywatelskiego dot. Konstytucji – powiedział Cimoszewicz.

Włodzimierz Cimoszewicz podkreślił również, że Prezydent, który jest strażnikiem Konstytucji, nie powinien promować jej zmiany w sposób niekonstytucyjny. Można mieć różne pomysły, ale ustrój państwa nie powinien się nieustannie zmieniać – dodał. Na końcu były Premier powiedział, iż paradoksem jest to, że najchętniej o zmianie Konstytucji wypowiadają się ci, którzy ją łamią.

Po przemówieniach odbył się panel dyskusyjny prawników poświęcony 20-leciu Konstytucji z udziałem Mec. Ryszarda Kalisza, prof. Danuty Waniek, prof. Jerzego Jaskierni, prof. Mirosława Wyrzykowskiego, prof. Jana Widackiego i prof. Ryszarda Piotrowskiego. Panel poprowadził red. Jan Ordyński.

Następnie, od godz. 14:00 uczestnicy konferencji i członkowie SLD rozdawali mieszkańcom na Placu Zamkowym egzemplarze Konstytucji.Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.