Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Lewica doceniona za poparcie rezolucji PE w sprawie równość kobiet i mężczyzn

dodano 2017-03-21 16:25 w kategorii: Informacje

14 marca 2017 Parlament Europejski przyjął rezolucje dotyczącą równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej - „Równość kobiet i mężczyzn w UE w latach 2014–2015”. Dokument mówi o konieczności działań na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn w każdej dziedzinie życia, wymienia: praca, świadczenia socjalne, przemoc fizyczna, psychiczna i seksualna, rozwój zawodowy i opieka nad dziećmi, udział w polityce i zarządzaniu. Rezolucja wspomina także o ochronie osób LGBTI (z ang. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersexed).  

Paragraf rezolucji w sprawie równości kobiet i mężczyzn, który wzbudza najwięcej emocji brzmi następująco:

„38. wzywa Komisję i państwa członkowskie, by uwzględniły środki służące ochronie kobiet i osób LGBTI przed molestowaniem w miejscu pracy; wzywa Komisję do zmiany obecnej decyzji ramowej UE w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych, by uwzględniała ona seksizm, przestępstwa z nienawiści oraz podżeganie do nienawiści ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową i cechy płciowe;”.

Polska Delegacja SLD-UP głosowała zgodnie z linią grupy S&D za przyjęciem powyższego paragrafu, jak i całej rezolucji.

Z taką miłą reakcją spotkaliśmy się po głosowaniu:

"Wczoraj mogła Wam wpaść w oko krzepiąca informacja z Parlamentu Europejskiego o przyjęciu rezolucji, nawołującej państwa członkowskie do wprowadzenia prawnej ochrony przed dyskryminacją kobiet, osób trans- i interpłciowych, lesbijek, gejów i osób biseksualnych.

(...) Chcemy bardzo podziękować osobom, które zagłosowały ZA: (...) 5 eurodeputowanym, wybranym z list Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy i należącym do Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w PE: Lidia Geringer de Oedenberg, Profesor Adam Gierek, Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka, Janusz Zemke.

Będziemy o tym pamiętać przy urnach wyborczych."

Dziękujemy!Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.