Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Stanowisko Sojuszu Lewicy Demokratycznej w sprawie programu „Mieszkanie plus”

dodano 2016-10-13 11:40 w kategorii: Informacje

Sojusz Lewicy Demokratycznej uważa, że zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych Polaków stanowi jedno z podstawowych i najpilniejszych wyzwań stojących obecnie przed państwem. Dostrzegamy, że ponad 53% Polaków poniżej 35. roku życia mieszka z rodzicami, a liczba mieszkań na tysiąc mieszkańców jest w Polsce jedną z najniższych w Europie. Podkreślamy, że prawo do mieszkania jest jednym z podstawowych praw człowieka, a zadaniem państwa – stworzenie warunków do jego realizacji dla każdego, bez względu na sytuację rodzinną i materialną.

Z tych przyczyn Sojusz Lewicy Demokratycznej w ostatnich latach prezentował szereg projektów, które zmierzały do poprawy sytuacji mieszkaniowej Polaków. Można tu w szczególności wskazać projekt „Mieszkanie za 500 zł”, który zakłada budowę mieszkań na wynajem ze stałym czynszem 500 zł miesięcznie na działkach należących do samorządów z udziałem środków finansowych pozyskanych z kredytów bankowych gwarantowanych przez Skarb Państwa. Uważamy, że wdrożenie takiej propozycji w większym stopniu przyczyniłoby się do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych Polaków niż program „Mieszkanie plus”.

Sojusz Lewicy Demokratycznej pozytywnie odnosi się do idei ustanowienia programu „Mieszkanie plus”. Uważamy jednak, że nie jest on wolny od mankamentów. Naszym zdaniem nie zostały zapewnione w należytym stopniu środki finansowe pozwalające na jego pełną realizację. Taki stan rzeczy może doprowadzić do sytuacji, w której program „Mieszkanie plus” przyczyni się do powstawania mieszkań zlokalizowanych w znacznej odległości od centrów wielkich miast, w miejscach bez potrzebnej infrastruktury społecznej i technicznej, ponieważ podczas realizacji programu niezbędne będzie szukanie oszczędności. W rezultacie lokatorzy będą skazani na wielogodzinne dojazdy do pracy, a ich jakość życia – w porównaniu z tą, którą zapewniają duże i średnie miasta – będzie niższa. Obawy ten potwierdza pilotaż programu, który zakłada budowę mieszkań w 17 lokalizacjach, z czego tylko dwie znajdują się w granicach dużych miast, a część w miejscowościach stanowiących zaplecze metropolii (np. Kobyłka dla Warszawy, Pelplin i Starogard Gdański dla Gdańska).Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.