Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Czarzasty: Wspólna walka o prawa kobiet

dodano 2016-09-23 14:27 w kategorii: Ludzie

- Projekty obywatelskie w sprawie aborcji nie zostały potraktowane na równi, jeden z nich został w pierwszym czytaniu odrzucony – powiedział Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący SLD podczas konferencji prasowej odnosząc się do odrzucenia przez Sejm obywatelskiego projektu ustawy „Ratujmy kobiety”. – Nie dziwię się temu, ponieważ w Sejmie nie ma ani jednego posła lewicy – dodał Czarzasty. – Chciałem serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy zbierali podpisy pod projektem „Ratujmy kobiety”, a szczególnie Barbarze Nowackiej, która ten projekt prezentowała w Sejmie – oświadczył przewodniczący Sojuszu.

Włodzimierz Czarzasty ocenił podczas konferencji prasowej 23 września br., że wczoraj została przegrana bitwa, ale nie wojna. Źródłem porażki był brak przedstawicieli lewicy w Sejmie. - Wniosek jest jeden, w sprawie swoich wartości lewica musi walczyć razem - powiedział Czarzasty. Przewodniczący SLD ocenił, iż bez współdziałania lewicy jej poszczególne inicjatywy podzielą los, który spotkał projekt „Ratujmy kobiety”.

- Chciałem zaprosić wszystkie podmioty na lewicy do współpracy i prosić o pomoc w zbieraniu podpisów pod wnioskiem o zwołanie referendum w sprawie aborcji – powiedział Włodzimierz Czarzasty. – Pragnę zaprosić partię Razem, panią Barbarę Nowacką i Inicjatywę Polską, Unię Pracy, Biało Czerwonych, Dom Wszystkich Polska, Inicjatywę Kobiet, Polską Partię Socjalistyczną, SDPL, Unię Lewicy, Partię Zielonych, Polską Partię Pracy, WiR, Polską Lewicę oraz związki zawodowe skupione w OPZZ, abyśmy wspólnie walczyli o prawa kobiet – podkreślił przewodniczący SLD. - Od dziś nie traktuje pomysłu referendum w sprawie aborcji, jako pomysłu SLD – dodał Włodzimierz Czarzasty.

Przewodniczący SLD zaapelował o udział w tegorocznym Kongresie Lewicy, który może stać się platformą gdzie ugrupowania lewicowe będą mogły rozmawiać o współdziałaniu. „Wroga mamy jednego, jest nim PiS”.  

- Prawo do szczęścia polskich rodzin zabierają ludzie przez nich wybrani do Sejmu – powiedziała Katarzyna Bernadetta Olszewska, radna warszawskiej Pragi Południe odnosząc się do faktu procedowania przez Sejm projektu tzw. „anty-in vitro”. – Czas zwrócić się do samorządów lewicowych i postępowych, aby to one finansowały zabiegi in vitro – dodała Olszewska. – Apeluję do prezydent Warszawy, aby stolica również wsparła tę metodę leczenia bezpłodności – podkreśliła radna SLD.

Pragniemy zebrać minimum pół miliona podpisów pod wnioskiem w sprawie referendum, w którym chcemy przedstawić do wyboru dwa warianty dotyczące prawa do przerywnia ciąży:

zachować obecne przepisy dotyczące przerywania ciąży (wariant 1.), czy je zliberalizować (wariant 2.)

 

Wariant 1. Dopuszczalne jest przerwanie ciąży w przypadkach gdy:

1)      ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej,

2)      badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieodwracalnej choroby zagrażającej jego życiu,

3)      zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

 

Wariant 2. Dopuszczalne jest przerwanie ciąży w przypadkach gdy:

1)      ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej,

2)      badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieodwracalnej choroby zagrażającej jego życiu,

3)      zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego,

4)      nie został ukończony 12 tydzień ciąży i kobieta podejmie samodzielną decyzję o jej przerwaniu.

Karty do zbierania podpisów można pobrać tu - www.referendumaborcyjne.pl

 

Dlaczego chcemy przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum dotyczącego prawa do przerywania ciąży?

Ponieważ stanowczo sprzeciwiamy się projektowi całkowitego zakazu przerywania ciąży, który przewiduje projekt ustawy zaproponowany przez obywatelski komitet ustawodawczy!

Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, który uzyskał przychylność pani premier Beaty Szydło, wprowadziłby nowe definicje ustawowe:

·         „DZIECKA POCZĘTEGO”

Obecnie pojęcie to jest niezdefiniowane.

Po planowanych  zmianach o dziecku mówi się od momentu "połączenia się żeńskiej i męskiej komórki rozrodczej".

·         „ZABÓJSTWA PRENATALNEGO”

Po planowanych  zmianach zabójcą będzie każdy – również kobieta ciężarna, która podda się zabiegowi usunięcia ciąży – kto powoduje śmierć „dziecka poczętego”. Przestępstwo będzie zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

To dla nas projekt całkowicie nie do zaakceptowania, godzący w ochronę życia i zdrowia kobiet oraz naruszający ich godność.

Jaka byłaby sytuacja kobiet po wprowadzeniu całkowitego zakazu przerywania ciąży?

Każda kobieta pod groźbą pozbawienia wolości  będzie musiała donosić KAŻDĄ ciążę, nawet w wypadkach, w których:

·         zagraża ona zdrowiu lub życiu kobiety ciężarnej, np. doszło do ciąży pozamacicznej lub kobieta jest w tracie chemioterapii;

·         dziecko jest ciężko upośledzone i nie ma szans na przeżycie;

·         ciąża jest wynikiem przestępstwa, np. gwałtu lub kazirodztwa.

 

Kobiety nie będą miały możliwości, m.in.:

·         przeprowadzenia badania prenatalnych, gdyż proponowana ustawa znosi ich obowiązek, a co za tym idzie możliwość ich finansowania z budżetu państwa czy samorządów. Zatem mimo braku formalnego zakazu badań prenatalnych, można się będzie spodziewać  znacznej niechęci do ich przeprowadzaniu ze strony lekarzy.

·         przeprowadzenia procedury zapłodnienia in vitro, gdyż w świetle proponowanej ustawy z każdej zapłodnionej komórki jajowej powstaje „dziecko poczęte”.

Poruszeni ryzykiem możliwości przegłosowania przez obecnego, konserwatywnego, ustawodawcę takich drastycznych, nieludzkich wręcz, przepisów, uważamy że racjonalnym krokiem jest doprowadzenie do ogólnokrajowego referendum w sprawie dopuszczalności przerywania ciąży.

Jaki mamy cel?

Celem jest umożliwienie Polkom i Polakom wypowiedzenia się w sprawie dopuszczalności przerywania ciąży, którą uważamy za bardzo istotną, i zachęta do wybrania wariantu rozszerzającego prawo kobiet do przerywania ciąży. Nie dopuszczamy możliwości całkowitego zakazu przerywania ciąży.

O co chcemy zapytać w referendum?

O to, czy zachować obecne przepisy dotyczące przerywania ciąży (wariant 1.), czy je zliberalizować (wariant 2.)



Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.