Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Toruń: darmowe przejazdy komunikacją miejską dla dzieci

dodano 2016-09-15 20:26 w kategorii: Powiatowe

SLD Toruń rozpoczyna zbiórkę podpisów pod projektem bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci od urodzenia do ukończenia szkoły podstawowej.

Propozycja Sojuszu ma pomóc Prezydentowi Miasta Torunia w rozsądnym zagospodarowaniu oszczędności wynikłych ze sprzeciwu władz Bydgoszczy wobec chęci dofinansowania przez Toruń tamtejszego lotniska. Według naszego stanowiska środki te można spożytkować na projekt komunikacyjny powszechnie służący mieszkańcom naszego Miasta.

Inicjatywa bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci od urodzenia do ukończenia szkoły podstawowej obejmuje, wszystkich podróżujących spełniających powyższy warunek i obowiązuje przez cały rok kalendarzowy. Stanowi to rozszerzenie względem podobnych projektów realizowanych przez inne miasta w kraju, jak choćby Kraków, gdzie mający swoje lewicowe korzenie, Prezydent Miasta Jacek Majchrowski wprowadził analogiczną ulgę dla mieszkańców miasta podróżujących w trakcie trwania roku szkolnego.

Projekt nazwaliśmy roboczo „Bilet plus” by podkreślić korzyści dla mieszkańców z niego płynące. Podstawową, jest oczywiście korzyść ekonomiczna, skutkująca oszczędnościami w budżecie domowym mieszkańców posiadających dzieci w tym wieku. Z drugiej zaś strony, aspekt ekologiczny i edukacyjny, zachęcający do zmiany nawyków i przesiadki z samochodu do komunikacji publicznej pozwoli zmniejszyć natężenie ruchu i poprawić jego płynność szczególnie w trakcie komunikacyjnego szczytu. W dalszej perspektywie, jak pokazują przykłady wzorcowych miast, które zdecydowały się na powszechną, darmową komunikację, koszt rozwiązania niwelowany będzie przez mniejsze nakłady na remonty dróg.

Gdy mowa o kosztach proponowanego rozwiązania, to w pierwszym okresie obowiązywania ulgi wyniosą one rocznie 845 tysięcy złotych czyli 2,5% spadek przychodu z tytułu sprzedaży biletów. Wraz z upływem czasu i upowszechnianiem się rozwiązania, będzie to równoważone przez wzrost sprzedaży biletów normalnych, a także, co prognozujemy, poprzez zwiększone przychody z miejskich instytucji kulturalno-oświatowych. Ten ostatni wzrost będzie skumulowanym efektem proponowanego rozwiązania z wnioskowaną przez SLD a uchwaloną przez toruńską Radę Miasta Kartą Seniora.

Integracja międzypokoleniowa, jest zresztą pozytywnym, ubocznym, acz pożądanym skutkiem proponowanych, w ostatnim okresie, przez SLD rozwiązań. Dziadkowie i Babcie, szczególnie w okresie wakacyjnym, gdy często goszczą swoje wnuczęta, będą im mogli zapewnić ciekawszą formę spędzenia wolnego czasu. Łącząc bezpłatne przejazdy z dniami, w które muzea oferują wstęp wolny, rozrywka ta często okaże się darmowa.

Wnioskodawcą projektu jest Wiceprzewodniczący toruńskiego SLD Dominik Cyryl Stajnbart i w jego imieniu apelujemy do wszystkich toruńskich mieszkańców i organizacji o poparcie projektu i włączenie się w zbiórkę podpisów.Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.