Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Wierzbicki: W Warszawie powinna powstać komisja ds. reprywatyzacji

dodano 2016-09-02 14:01 w kategorii: Ludzie

- PiS nie wszedł do komisji ds. reprywatyzacji  i tym samym uniemożliwił jej powstanie, ponieważ również za jego rządów  działki podlegały reprywatyzacji i nie jest zainteresowany prześwietlaniem tych spraw – powiedział Sebastian Wierzbicki, wiceprzewodniczący SLD na konferencji prasowej 2 września br. w Warszawie. – Jesteśmy za tym, aby taka komisja powstała – podkreślił. – W skład komisji ds. reprywatyzacji prócz radnych powinni wejść eksperci oraz przedstawiciele organizacji lokatorskich - dodał. - Oczekujemy od organów ścigania rozszerzenia zakresu kontroli, powinna ona objąć lata 2000 - 2016, ponieważ zwrot działek przy. al. Waszyngtona odbył się jeszcze za kadencji PiS – stwierdził wiceprzewodniczący Sojuszu Sebastian Wierzbicki.  

- Sojusz Lewicy Demokratycznej od dawna walczy o interesy lokatorów reprywatyzowanych kamienic, czynem – co może potwierdzić Piotr Ikonowicz – oraz poprzez inicjatywy uchwałodawcze i ustawowe – powiedział Sebastian Wierzbicki.  

- Dzięki inicjatywie radnych SLD wprowadzona została poprawka do zasad przyznawania lokali komunalnych dla osób potrzebujących pomocy mieszkaniowej - powiedziała Katarzyna Bernadetta Olszewska, radna dzielnicy Warszawa Praga Południe. - Dotyczyła ona mieszkańców reprywatyzowanych kamienic i dzięki tej zmianie uzyskali oni priorytet na listach mieszkaniowych i nie muszą obawiać się utraty dachu nad głową – podkreśliła.

Podczas konferencji Sebastian Wierzbicki przypomniał, że rozwiązanie problemu reprywatyzacji było jednym z głównych elementów kampanii SLD w wyborach samorządowych w 2014 r. oraz parlamentarnych w 2015 r. W październiku 2014 r., tuż przed wyborami samorządowymi, Sojusz złożył w Sejmie projekt ustawy reprywatyzacyjnej. Rekompensaty z tytułu utraconej własności miałyby przysługiwać tylko i wyłącznie osobom, które były właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości w dniu jej znacjonalizowania oraz ich spadkobiercom. Jednym z warunków otrzymania rekompensaty byłoby posiadanie polskiego obywatelstwa. Projekt ustawy zakładał, że wartość wypłacanych rekompensat miałaby wynosić 5 proc. wartości znacjonalizowanych nieruchomości,  natomiast nie ustalono ich górnego kwotowego limitu. Propozycja Sojuszu zakładała, że byli właściciele mogliby otrzymać świadczenie w gotówce lub prawo do zaliczenia wartości pozostawionej nieruchomość na poczet ceny nieruchomości nabywanej od Skarbu Państwa.

- Oczekujemy też zajęcia się projektem ustawy SLD złożonym w poprzedniej kadencji całkowicie zamykającym temat reprywatyzacji i roszczeń – powiedział wiceprzewodniczący SLD Sebastian Wierzbicki. – Natomiast rząd powinien przywrócić dla stolicy wstrzymane 200 mln zł rocznie z przeznaczeniem na odszkodowania za utracone mienie – podkreślił.Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.