Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

SLD apeluje o wznowienie małego ruchu granicznego z Rosją

dodano 2016-08-12 12:45 w kategorii: Kraj

Dzisiaj o 12.00 w Bartoszycach w województwie warmińsko-mazurskim odbyła się konferencja prasowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej z udziałem szefa SLD Włodzimierza Czarzastego i sekretarza generalnego SLD Marcina Kulaska w sprawie wznowienia małego ruchu granicznego z Rosją. Na konferencji obecni byli również szefowie SLD z trzech województw: przewodniczący woj. warmińsko-mazurskim Władysław Mańkut, przewodniczący SLD w woj. pomorskim Jerzy Śnieg i przewodniczący w woj. kujawsko-pomorskim Ireneusz Nitkiewicz. 

 

Zaapelowaliśmy do rządu Beaty Szydło o niezwłoczne wznowienie małego ruchu granicznego.

 

APEL

Sojuszu Lewicy Demokratycznej w sprawie wznowienia Małego Ruchu Granicznego z Obwodem Kaliningradzkim.

 

Fundamentem zrównoważonego i równomiernego rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej jest stworzenie wszystkim jej regionom prawnych i ekonomicznych warunków do realizacji uchwalonych przez Samorządy Wojewódzkie i zaakceptowanych przez władze państwa Wojewódzkich Strategii Rozwoju.


Jednym ze strategicznych celów rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego jest wszechstronne wykorzystanie przygranicznego i nadzalewowego położenia województwa. Cel ten, w zdecydowanie szerszym niż w początkowych latach transformacji, zaczęto realizować po podpisaniu Umowy o wprowadzeniu między Polską a Federacją Rosyjską Małego Ruchu Granicznego obejmującego miasta Elbląg i Olsztyn oraz przygraniczne powiaty woj. warmińsko-mazurskiego i miasta Gdańsk, Gdynia, Sopot oraz powiaty gdański, nowodworski, malborski woj. pomorskiego i cały Obwód Kaliningradzki.


Zawieszenie Małego Ruchu Granicznego to kolejny cios w rozwój najbiedniejszych obszarów województwa, obszarów o najwyższym bezrobociu, obszarów gdzie dziedziczenie biedy nie jest niczym wyjątkowym.


Ta decyzja jest kolejnym dowodem, że rozwój Polski ma się odbywać w oparciu o dwie różne prędkości rozwojowe. Protestujemy przeciwko tak rozumianemu zrównoważonemu rozwojowi regionów. Różnego rodzaju polityczne fobie, w tym fobie w stosunkach zagranicznych nie mogą pogłębiać przepaści ekonomicznego i cywilizacyjnego rozwoju między regionami. Tego typu decyzjami podważa się naczelną ideę solidarności europejskiej oraz hamuje także wykorzystywanie funduszy europejskich by zwiększyć spójność ekonomiczną i społeczną Unii Europejskiej.


Apelujemy do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do Pani Premier Beaty Szydło o podjęcie działań, aby Umowa pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Federacją Rosyjską została jak najszybciej ponownie wprowadzona do praktyki w zakresie przekraczania granicy między RP a F.R.


Brak pozytywnych decyzji w tym zakresie będziemy rozumieli jako niczym nie uzasadnione hamowanie pozytywnych trendów rozwojowych na obszarach objętych Małym Ruchem Granicznym woj. warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. Będzie to dowodem, że Polska ponownie dzieli się na Polskę A i B, na lepszych i gorszych obywateli.

 

Sekretarz Generalny SLD                                                            Przewodniczący SLD

                 Marcin Kulasek                                                              Włodzimierz Czarzasty

 

                                                               Przewodniczący Warmińsko Mazurskiej RW SLD

                                                               Włądysław Mańkut

                                                               Przewodniczący Pomorskiej RW SLD

 

                                                               Jerzy ŚniegKomentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.