Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Stanowisko SLD w sprawie reformy Służby zdrowia

dodano 2016-07-27 14:13 w kategorii: Informacje

Stanowisko SLD w sprawie reformy Służby Zdrowia

Uważamy, że system ochrony zdrowia powinien być powszechnie dostępny dla wszystkich obywateli. Priorytetem powinna być eliminacja najbardziej dotkliwych dla pacjentów wad systemu, takich jak długie kolejki do lekarzy specjalistów, czy długi czas oczekiwania na operację.

Przez ostatnie osiem lat reformy systemu prowadziły w kierunku jego komercjalizacji i prywatyzacji. Rządzący Polską liberałowie uważali, że efektywność systemu poprawi się poprzez wprowadzenie do niego elementów rynkowej konkurencji. Pomylili się. Zamiast efektywności rosła biurokracja. Jej efektem ubocznym było odhumanizowanie systemu. Celem przestało być leczenie pacjentów. Stało się nim realizowanie procedur, za które lekarze, przychodnie, szpitale otrzymywali pieniądze. Ten system wymagał gruntowej zmiany.

Generalny kierunek zmian zaproponowanych przez rząd oceniamy pozytywnie. Podkreślamy jednak, że SLD nie widział i nie widzi potrzeby odchodzenia od ubezpieczeniowego systemu w służbie zdrowia. Jest to jednak rozwiązanie techniczne, mniej istotne niż konieczność zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia. Pozytywnie natomiast oceniamy objęcie prawem do opieki zdrowotnej wszystkich obywateli.

Mamy jednak obawy co do realizacji zapowiedzi resortu zdrowia. PiS obiecał seniorom darmowe leki. Tymczasem lista tych leków jest cały czas nieujawniona, a medialne przecieki pokazują, że nie znajdą się na niej najczęściej używane leki.

Zdecydowanie negatywnie oceniamy pozbawienie samodzielności pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej. Propozycja resortu zdrowia jeszcze bardziej osłabi pozycję zawodową pielęgniarek oraz zmniejszy atrakcyjność tego – cierpiącego na niedostateczny dostęp nowych adeptek – zawodu.

 

PROPOZYCJE PROGRAMOWE SLD

Opowiadamy się za publiczną służbą zdrowia, która nie może być nastawiona na zysk. Celem służby zdrowia jest leczenie pacjentów i dbanie o ich zdrowie, a nie osiąganie zysków.

        Wzrost publicznych nakładów na zdrowie do 7 proc. PKB – przeciętnego poziomu w UE.  Dodatkowe pieniądze przyniesie do systemu między innymi oskładkowanie wszystkich dochodów z pracy, w tym umów cywilnoprawnych (śmieciowych). Przyczyni się to do znacznego skrócenia uciążliwych kolejek.

        Zniesienie limitów w służbie zdrowia. Domagamy się zniesienia limitów na świadczenia zdrowotne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, w którym możliwość uzyskania pomocy medycznej uzależniona jest od limitu ustalonego przez publicznego płatnika. Tylko wskazania medyczne i najlepsza wiedza lekarska powinny być kryterium udzielania świadczeń zdrowotnych. Nikt nie może odejść od okienka w szpitalu czy przychodni tylko z tego powodu, że Narodowy Fundusz Zdrowia arbitralnie ustanowił limit świadczeń zdrowotnych

        Prawo do opieki zdrowotnej z racji posiadania obywatelstwa. Chcemy likwidacji drogiego systemu weryfikującego, czy dany pacjent jest ubezpieczony. Ubezpieczanie zdrowotne powinno przysługiwać każdemu z racji posiadania obywatelstwa.

        Darmowe leki dla najuboższych seniorów. Należy zwiększyć środki na refundację leków. Najubożsi seniorzy powinni otrzymywać wszystkie leki za darmo.

        Państwo na straży świeckiego charakteru służby zdrowia. Lekarze powinni leczyć zgodnie ze stanem wiedzy medycznej, a nie kierowani własnym światopoglądem religijnym. Wyciąganie konsekwencji wobec lekarzy nadużywających klauzuli sumienia. Sprzeciw wobec klauzuli sumienia dla aptekarzy.

         Refundacja leczenia niepłodności metodą in vitro. Prawo do posiadania dzieci jest przynależne wszystkim ludziom, niezależnie od stopnia zamożności.

         Bezpłatny dostęp do zdalnej opieki dla osób starszych. Przycisk życia umożliwiający błyskawiczne wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

         Zwiększenie liczby miejsc na studiach lekarskich o 50%. Polska służba zdrowia cierpi na brak lekarzy. Przykładowo w Polsce jest 334 lekarzy geriatrów. Powiatów w Polsce jest 314. Teoretycznie jeden geriatra przypada na jeden powiat. W rzeczywistości w wielu powiatach nie ma ani jednego lekarza geriatry. Dlatego należy zwiększyć również limity przyjęć na specjalizacje medyczne. Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.