Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Kotlęga: Produkcja żywności z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju

dodano 2016-06-21 16:30 w kategorii: Kraj

W Kilonii stolicy niemieckiego landu Szlezwik – Holsztyn, obradowało XIV Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku, tematem dyskusji był rozwój gospodarki rolno – spożywczej oraz rybnej w regionie Morza Bałtyckiego. Jednym z reprezentantów Polski podczas obrad był Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Jerzy Kotlęga.

Gospodarka rolno – spożywcza oraz rybna w regionie Morza Bałtyckiego stanowi ważny element wzrostu rozwoju gospodarczego – relacjonuje Jerzy Kotlęga obrady Forum. - Sektor rolnictwa z jednej strony zmaga się z postępującym wyczerpywaniem się zasobów, z drugiej strony zobligowany jest do znalezienia właściwych rozwiązań w zakresie rozwoju – podkreślił.  

XIV Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku stwierdziło, iż rolnictwu i leśnictwu przypada szczególna rola w zakresie ochrony klimatu. Z jednej strony przyczyniają się one w sposób sukcesywny do redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez pochłanianie dwutlenku węgla (CO2) w przyrastającej biomasie. Z drugiej strony rolnictwo powoduje powstawanie znacznych emisji częściowo w wyniku procesów naturalnych oraz związanych z gospodarowaniem.

Podczas obrad sformułowało wspólne wytyczne, dla rozwoju południowego Bałtyku, dotyczące przyszłości gospodarki rolno-spożywczej i rybnej, które dzięki koordynacji działań państw Morza Bałtyckiego, przyczynią się do niezahamowania rozwoju tej gałęzi gospodarki z jednej strony, z drugiej przyczynią się do nienaruszania środowiska naturalnego Bałtyku.

Adresatami wytycznych Forum są: Parlament Europejski, Komisja Europejska oraz Rada Europejska, Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego, Rada Państw Morza Bałtyckiego, HELCOM, międzyrządowy Komitet ds. Planowania Przestrzennego i Rozwoju VASAB, rządy krajowe, władze regionalne i samorządy terytorialne oraz parlamenty partnerskie w regionie Południowego Bałtyku.

Obrady plenarne odbywają się raz w roku, kolejno w poszczególnych regionach wchodzących w skład Forum. Uczestnikami Forum są „ciała” uchwałodawcze 8 regionów państw położonych wokół Morza Bałtyckiego. Ze strony Polski są to 3 województwa: Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie oraz Zachodniopomorskie. Ze strony Niemiec uczestnikami Forum są 3 kraje związkowe: Wolne Hanzeatyckie Miasto Hamburg, Meklemburgia – Pomorze Przednie oraz Szlezwik – Holsztyn. Rosja reprezentowana jest przez Dumę Obwodu Kaliningradzkiego. W roli obserwatora uczestnikiem Forum jest najdalej na południe wysunięta część Szwecji czyli Region Skania.

Kolejne XV Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku odbędzie się w przyszłym roku w Szczecinie.Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.