Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

SLD solidaryzuje się ze strajkującymi pielęgniarkami z Centrum Zdrowia Dziecka.

dodano 2016-05-25 15:21 w kategorii: Kraj

List Przewodniczącego i Sekretarza Generalnego SLD do Przewodniczącej OZZPP w CZD Magdaleny Nasiłowskiej

Warszawa, dn. 25. maja 2016 r.

Sz.P. Magdalena Nasiłowska

Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych w Centrum Zdrowia Dziecka

Szanowna Pani Przewodnicząca!

Sojusz Lewicy Demokratycznej solidaryzuje się ze strajkującymi pielęgniarkami z Centrum Zdrowia Dziecka. Za niedopuszczalną uważamy sytuację, w której pielęgniarki otrzymują wynagrodzenie nieadekwatne do ich wykształcenia i odpowiedzialności wykonywanej przez nie pracy.

Nie mamy wątpliwości, że pielęgniarki walczą nie tylko o godne wynagrodzenie za ciężką pracę oraz godne warunki pracy, walczą również o bezpieczeństwo swoich pacjentów.

Jesteśmy oburzeni nagonką części mediów na pielęgniarki. Wiemy, że dla pielęgniarek zdrowie pacjentów jest najważniejsze. Wiemy też, że spór zbiorowy w Centrum Zdrowia Dziecka trwał od 2014 roku oraz to, że pielęgniarki z CZD nie zastrajkowały ani razu przez ostatnie 30 lat! Dlatego winę za obecną sytuację ponosi dyrekcja Centrum Zdrowia Dziecka.

Winę za strajk ponosi również obecny rząd i wszystkie rządy w ostatnich latach, które swoją polityką doprowadziły do zapaści zawodu pielęgniarskiego. Mediana płacy pielęgniarki w Polsce wynosi 2700 zł brutto, 25% zarabia mniej niż 2239 zł brutto (ok 1626 zł netto), co powoduje zmniejszony napływ kandydatek  do zawodu, a większość wykształconych w Polsce absolwentek od razu po studiach znajduje pracę zagranicą. Na skutek braku działań kolejnych rządów, które mogłyby  poprawić sytuację pielęgniarek, może niebawem w Polsce zabraknąć przedstawicielek tego zawodu, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego Polek i Polaków. Na 1000 mieszkańców kraju przypada 7,3 pielęgniarki (dla porównania w Niemczech: 11,4, w Danii: 15,4). Średnia wieku pielęgniarki w Polsce to 45. lat, zatem  w okolicach 2020 roku może brakować nawet 20 tys. pielęgniarek. 

Jednym ze sposobów zniwelowania niedoborów kadrowych w tym zawodzie może być odpowiednie kształtowanie polityki wynagrodzeń, a więc lepsze dostosowanie pensji pielęgniarek do rodzaju wykonywanej pracy, która nie tylko obciąża fizycznie ale również psychicznie, i ponoszonej odpowiedzialności.

To dzięki pielęgniarkom pacjenci po ciężkich operacjach dochodzą do zdrowia, to opieka pielęgniarska ma przemożny wpływ na stan pacjenta/pacjentki po zabiegach medycznych i w znacznej mierze decyduje o tym na ile stan chorego ulegnie poprawie.

Dlatego walczycie Panie nie tylko o swoje prawa, ale o bezpieczeństwo wszystkich nas, wszystkich obywatelek i obywateli. Jesteśmy z Wami w tej walce!

                  Włodzimierz Czarzasty                                                                       Marcin Kulasek

Przewodniczący  Sojuszu Lewicy Demokratycznej            Sekretarz Generalny Sojuszu Lewicy DemokratycznejKomentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.