Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

1 maja 2004 r. Polska przystąpiła do UE

dodano 2016-04-29 14:19 w kategorii: Kraj

12 lat temu rząd SLD-UP pod przewodnictwem Leszka Millera zakończył proces akcesji Polski do Unii Europejskiej, kiedy to  1 maja 2004 r. nasz kraj przystąpił do UE. Wieloletnie negocjacje Polski z Unią Europejską skończyły się w Kopenhadze 13 grudnia 2002 r., to tam min. stworzono podstawy do wyliczania kwot należnych Polsce w kolejnych perspektywach budżetowych Unii.

Na fakt, że mogliśmy obserwować wędrującą na maszt europejski polską flagę, złożył się wysiłek wielu polityków, rządów, a przede wszystkim decyzja Polek i Polaków. Bo to, że jesteśmy w Unii, to wynik referendum. Korzystam z okazji, by wszystkim bardzo serdecznie za to podziękować - powiedział premier Leszek Miller wspominając naszą drogę do UE. I podkreślił, że szczególnie ważna była frekwencja. A ta wyniosła ponad 58 proc., co oznacza, że do urn poszło blisko 17,5 miliona Polaków.

Sojusz Lewicy Demokratycznej zdecydowanie pozytywnie ocenia efekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, pod względem gospodarczym, modernizacyjnym jak i wymiarze społecznym dokonaliśmy ogromnego postępu. Rozwój rolnictwa, wzrost eksportu, skok w inwestycjach infrastrukturalnych, swoboda podróżowania bez paszportu po krajach Unii, wzrost wydatków na kulturę – to tylko kilka przykładów z wielu pozytywnych zmian w naszym kraju, a będących wynikiem naszego członkostwa w UE.

Dostrzegamy również społeczne koszty przystąpienia, nie wszyscy mogli i mogą w równym stopniu korzystać z owoców wzrostu gospodarczego. Zdaniem Leszka Millera jest to efekt braku pomysłu prawicy na wykorzystanie tzw. środków unijnych. - Rządząca prawica nie miała żadnego planu strategicznego, jak wykorzystać środki. SLD zakończył negocjacje, podpisał traktat akcesyjny, przeprowadził udane referendum. Czyli zrealizował wszystkie warunki, które umożliwiły wejście do Unii. Polska prawica podjęła się zadania, aby wykorzystać naszą obecność w UE - powiedział były premier, gdy podsumowywał wejście Polski do UE z perspektywy czasu.

SLD uważa, że jednym z najważniejszych zadań jest skuteczne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej do 2020 roku. Nie wydawanie, a inwestowanie ich w modernizację i trwały wzrost gospodarczy – nowe miejsca pracy, to konieczność. Przeznaczenie środków unijnych na inwestycje w rozwój, poprawę jakości życia obywateli, modernizację infrastruktury, ochronę środowiska oraz rozwój regionalny.

Mamy świadomość  – i ostrzegamy – że to ostatnia tak hojna dla Polski perspektywa finansowa. Tej szansy Polsce nie wolno zmarnować. Z niepokojem obserwujemy narastające opóźnienie w wydatkowaniu środków europejskich z nowej perspektywy.

Sojusz ze smutkiem konstatuje, że obecny polityczny kształt UE jest zdecydowanie inny od wspólnoty europejskiej, do której aspirowaliśmy na początku tego milenium.

Cieszymy się, że Polacy pozytywnie oceniają nasze członkostwo w Unii Europejskiej, co wyraża się wysokim poparciem społecznym i stawia na czele proeuropejskich narodów w Unii. Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.