Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Stanowisko SLD w sprawie obrażenia polskich żołnierzy przez S. Cenckiewicza

dodano 2016-03-22 12:53 w kategorii: Informacje

Sojusz Lewicy Demokratycznej sprzeciwia obrażaniu dobrego imienia polskich żołnierzy. Protestujemy przeciwko dzieleniu krwi przelanej przez polskich żołnierzy.

Za szczególnie niedopuszczalną uznajemy wypowiedź dr hab. Sławomira Cenckiewicza pełnomocnika ministra obrony narodowej ds. reformy archiwów wojskowych i dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego, który zaatakował na łamach „Polski Zbrojnej” pamięć żołnierzy I i II Armii Wojska Polskiego. Dyrektor Cenckiewicz powiedział, że żołnierze tych formacji nie są „częścią historii polskiego oręża”. Do tej kategorii zaliczył natomiast żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Domagamy się uznania pamięci o tych, którzy walczyli o Polskę idąc ze wschodu u boku wojsk radzieckich. Pod koniec wojny Wojsko Polskie uznające polityczne zwierzchnictwo rządu warszawskiego liczyło 450 tys. osób.  Żołnierze ci wzięli udział w zdobyciu Berlina oraz we wspomnianych już walkach o Wał Pomorski. Walczyli o wyzwolenie Warszawy oraz Gdańska. Wojsko Polskie było najliczniejszą polską formacją zbrojną w czasie II wojny światowej po wrześniu 1939 roku. Zwycięstwo ZSRR na III Rzeszą nie przyniosło Polsce pełnej suwerenności. Zwycięstwo Hitlera przyniosłoby by Polsce zagładę. Wojsko Polskie idące ze Wschodu ocaliło Polaków przed zagładą i dlatego weteranom spod Lenino i spod Berlina należy się szacunek.

W tym samym wywiadzie dyrektor Cenckiewicz domagał się „dekomunizacji” ulicy Czerwonych Beretów, przy której mieści się podległe mu archiwum. Wypowiedź dyrektora Cenckiewicza nie jest przypadkowa. W wojsku trwa operacja oczyszczania jego szeregów z żołnierzy, którzy służbę rozpoczęli przed 1989 rokiem. Sprzeciwiamy się tym praktykom. Ludzi nie należy dzielić według życiorysów, lecz według kompetencji. Dyskwalifikowanie żołnierzy, którzy rozpoczęli służbę przed 1989 rokiem obraża miliony Polaków, którzy służyli w Wojsku Polskim przed 1989 rokiem. Czy oni też są obywatelami drugiej kategorii?

Sojusz Lewicy Demokratycznej wyraża najwyższe zaniepokojenie dzieleniem polskich żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych według kryterium daty urodzenia i przy zastosowaniu zasad odpowiedzialności zbiorowej. Upominamy się o godność i honor wszystkich, którzy noszą mundur z polskim orłem. Doceniamy lata ich ciężkiej służby, stanie na straży bezpieczeństwa państwa i wkład pracy włożony w rozwój społeczny.

 



Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.