Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

21 LAT TEMU POWSTAŁ RZĄD JÓZEFA OLEKSEGO

dodano 2016-03-07 12:42 w kategorii: Ludzie

Dwadzieścia jeden lat temu, 7 marca 1995 roku, premierem Polski został Józef Oleksy. Był pierwszym lewicowym premierem III RP. 
 
Jego gabinet kontynuował starania o przyjęcie Polski do Unii Europejskiej i NATO. Za politykę gospodarczą odpowiadał wicepremier prof. Grzegorz Kołodko, który dokonał korekty neoliberalnych rozwiązań rządów solidarnościowych. W ciągu roku rządów Oleksego bezrobocie w Polsce spadło z 13,2 do 10,3 proc.
 
Józef Oleksy złożył dymisję na skutek fałszywego oskarżania go o szpiegostwo przez ministra spraw wewnętrznych Andrzeja Milczanowskiego. Było to najpoważniejsza po 1989 roku ingerencja służb specjalnych w życie polityczne.
 
Józef Oleksy był premierem w latach 1995-1996, Marszałkiem Sejmu II i IV kadencji Sejmu, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2004 roku przewodniczącym SdRP w latach 1996-1997 i przewodniczącym SLD w latach 2004-2005.


Komentarze

Wydarzenia