Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Komunikat SLD w sprawie projektu podatku handlowego

dodano 2016-02-11 10:05 w kategorii: Informacje

Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało w kampanii wyborczej opodatkowanie handlu wielkopowierzchniowego, służące wsparciu polskiego handlu kosztem zagranicznych korporacji. Jeszcze w swoim expose premier Beata Szydło mówiła o „podatku od supermarketów”. Tymczasem rząd PiS przedstawił projekt podatku od sprzedaży detalicznej, który ma się nijak do prezentowanych w kampanii wyborczej celów politycznych.

Zdaniem Sojuszu Lewicy Demokratycznej propozycje rządowe w obecnym kształcie są szkodliwe i ich skutkiem byłaby likwidacja znacznej części placówek handlowych oraz fala zwolnień pracowników.

Podatek uderzy przede wszystkim w sieci handlowe, często działające w formie spółdzielni i należące do polskiego kapitału. Skutkiem wprowadzenia podatku może być upadek wielu małych, rodzinnych sklepów, dzisiaj działających pod wspólną marką, tzw. franszyzą  Szczególnie negatywnie oceniamy przepis, zgodnie z którym podatek ma być odprowadzany od całej sieci, nie odnosząc się bezpośrednio do poszczególnych sklepów. W tej sytuacji nawet pojedyncze sklepy z sieci franszyzowych mogą płacić podatek według najwyższej stawki. Taka sytuacja nieuchronnie doprowadzi do dalszego umacniania się pozycji zagranicznych sieci supermarketów, zamiast pożądanego rozwoju polskich firm i drobnego handlu rodzinnego.

Sojusz Lewicy Demokratycznej opowiada się za powrotem do pierwotnie zapowiadanej koncepcji podatku od supermarketów. Dlatego domagamy się:

1.       Przywrócenia w ustawie kryterium wielkości sklepu objętego podatkiem, sformułowanym w ten sposób, aby opodatkowane zostały jedynie wielkie sieci handlowe, a nie drobni przedsiębiorcy.

2.       Likwidacji specjalnej stawki podatkowej dla handlu w niedziele i święta, jako nieuzasadnionej ekonomicznie i spychającej wiele sklepów poniżej granicy rentowności.

W zamian domagamy się zagwarantowania przez państwo godnych warunków pracy i godnego wynagrodzenia wszystkim pracownikom handlu, w szczególności tym pracującym w dni wolne od pracy.

Jednocześnie apelujemy do rządu o podjęcie działań, które zablokują nagminny proceder unikania płacenia podatków przez wielkie sieci handlowe kontrolowane przez kapitał zagraniczny.

Apelujemy również do rządu o poddanie projektu ustawy pogłębionym konsultacjom społecznym. Wzywamy do zorganizowania okrągłego stołu polskiego handlu, przy którym spotkaliby się przedsiębiorcy, związki zawodowe oraz konsumenci. Celem takiego spotkania byłoby wypracowanie rozwiązań zapewniających utrzymanie rentowności branży, ochronę praw pracowniczych oraz praw konsumenckich. Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.