Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Komunikat Sojuszu Lewicy Demokratycznej w sprawie programu 500+

dodano 2016-02-09 19:31 w kategorii: Kraj

Przedstawiamy stanowisko SLD w sprawie projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - programu "Rodzina 500+", które zostało przedstawione w dniu dzisiejszym na briefingu prasowym w Sejmie przez wiceprzewodniczącego SLD Wincentego Elsnera. 

Komunikat Sojuszu Lewicy Demokratycznej w sprawie programu 500+
 
Sojusz Lewicy Demokratycznej opowiada się za powszechnymi świadczenia socjalnymi, które są tańsze w obsłudze i nie stygmatyzują świadczeniobiorców. Dlatego życzliwie odnosimy się do propozycji wprowadzenia pomocy finansowej państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Ubolewamy, że świadczenie to nie obejmie wszystkich dzieci, gdyż w przypadku pierwszego dziecka wprowadzono próg dochodowy w wysokości 800 zł dochodu na członka rodziny miesięcznie, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością - próg 1200 zł.
 
W ocenie Sojuszu Lewicy Demokratycznej projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zawarty w druku nr 216, przygotowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, zawiera szereg rozwiązań niekorzystnych dla rodzin gorzej sytuowanych, jednocześnie przyznając świadczenia pieniężne rodzinom dla których nie są one niezbędne. W związku z tym SLD, jako największe ugrupowanie pozaparlamentarne, apeluje do posłów i senatorów reprezentujących zarówno większość rządzącą jak i opozycję parlamentarną o wprowadzenie do procedowanego w parlamencie projektu ustawy następujących zmian:
Powszechne objęcie świadczeniami matki i ojców samotnie wychowujących dzieci, w tym również rodzica posiadającego jedno dziecko - bez określania progu dochodowego. Dzisiaj samotny rodzin zarabiający 2202 zł brutto (1601 zł netto) nie otrzyma wsparcia w wysokości 500 zł na dziecko.
Zachowanie świadczeń dla dzieci po przekroczeniu 18. roku życia, pod warunkiem kontynuowania przez dziecko nauki w szkole lub na uczelni wyższej i pozostawania w tym czasie na wyłącznym utrzymaniu rodziców - do ukończenia nauki lub do 23. roku życia. Dzisiaj renta rodzinna wypłacana przez ZUS przysługuje też osobom po 18. roku życia o ile kontynuują naukę.
Podniesienie progu dochodowego przy pierwszym dziecku do wysokości co najmniej 1000 zł. Obecny próg dochodowy powoduje, że pomocy nie dostaną rodziny żyjące poniżej minimum socjalnego (880 zł w rodzinie 3-osobowej) oraz rodziny, gdzie oboje rodziców osiąga dochody w wysokości płacy minimalnej. Płaca minimalna w Polsce wynosi 1850 zł brutto (1355 zł netto). W rodzinie 2+1 dwoje rodziców zarabia płacę minimalną. Otrzymują razem na rękę 2710 zł. Podzielmy tę kwotę przez trzy i otrzymamy dochód na osobę w wysokości 903 zł.
Utrzymanie świadczeń dla dzieci niepełnosprawnych wymagających stałej opieki rodziców - bez limitu wieku dziecka i określania progu dochodowego.
 
Zgodnie z ustawą obsługa wypłat pochłonie 1,5% budżetu wypłat, co w skali pełnego roku daje kwotę ponad 330 milionów złotych i oznacza, że roczny koszt wypłat świadczeń dla jednej rodziny wynosić będzie ponad 120 zł. Projekt ustawy przewiduje utworzenie 7 tysięcy nowych etatów urzędniczych związanych z wypłatą świadczeń. Sojusz Lewicy Demokratycznej apeluje do rządu o przeprowadzenie konsultacji z samorządowcami w celu ograniczenia kosztów obsługi programu 500+.
 
Apelując o wprowadzenie do ustawy wymienionych zmian, Sojusz Lewicy Demokratycznej zwraca również uwagę, że świadczenie 500 zł na dziecko jest tylko wycinkiem kompleksowej polityki prorodzinnej. Polacy będą decydować się na  posiadanie większej liczby dzieci, gdy będą mieli zapewnione: 1. mieszkanie, 2. dobre zarobki, 3. stabilność zatrudnienia, 4. dostęp do żłobków i przedszkoli.


Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.