Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

List Leszka Millera w sprawie wyborów nowego przewodniczącego SLD

dodano 2015-12-22 14:07 w kategorii: Informacje

Przewodniczący SLD Leszek Miller skierował list do Przewodniczących Rad Powiatowych SLD w sprawie wyboru nowego szefa Sojuszu.

Koleżanki i Koledzy!

Podczas obrad Krajowej Konwencji SLD zdecydowaliśmy, że jednego dnia, 16 stycznia 2016 roku, we wszystkich powiatowych strukturach Sojuszu dokonamy powszechnego wyboru Przewodniczącego SLD. W zebraniach uczestniczyć będą wszyscy członkowie SLD z danego powiatu. Tym samym zbiorą się też Rady Powiatowe, które wybiorą wówczas delegatów na VI Kongres SLD. W celu sprawnego przeprowadzenia wyborów, otrzymacie specjalne pakiety wyborcze zawierające: spis uprawnionych do głosowania, karty do głosowania oraz druk protokołu powiatowej komisji wyborczej.

Bardzo Was proszę o skuteczne zawiadomienie wszystkich członków SLD w Waszym powiecie o miejscu i czasie rozpoczęcia zebrania. Pragnę podkreślić, że wybory na Przewodniczącego SLD przeprowadza się tylko na zebraniu członków i w ich obecności. Na zebraniu nie jest wymagane tzw. kworum. Jeśli ustalicie, że głosujecie np. od godz. 10.00 – 11.00, to takie godziny będą dla Was obowiązujące. Istotne jest, by głosowanie zakończyło się najpóźniej o godzinie 15.00.

Dzień zebrania w sprawie wyboru Przewodniczącego SLD wykorzystujemy również na to, by Rada Powiatowa SLD dokonała wyboru trzech członków powiatowej komisji wyborczej oraz delegatów na VI Kongres SLD (parytet określony przez Krajową Konwencję wynosi 1 delegat na każde rozpoczęte 50 członków). Posiedzenie Rady Powiatowej, jako organu statutowego wymaga tzw. kworum, gdyż wybór delegatów musi być prawomocny.

Proszę o dopilnowanie prawidłowości przebiegu głosowania. To od Was zależy powaga wyboru przyszłego przewodniczącego SLD.

Powiatowa Komisja Wyborcza, na podstawie spisu członków uprawnionych do głosowania, wyda każdemu członkowi SLD kartę do głosowania, której odbiór potwierdza się własnoręcznym podpisem. Głosujemy stawiając znak „X” przy nazwisku tylko jednego z kandydatów. Posługujemy się wyłącznie materiałami przekazanymi przez Krajową Komisję Wyborczą za pośrednictwem Sekretarzy Rad Wojewódzkich SLD.

Po przeliczeniu głosów oraz wypełnieniu i podpisaniu otrzymanego protokołu, członkowie Powiatowej Komisji Wyborczej jak najszybciej przekazują go do Krajowej Komisji Wyborczej (drogą elektroniczną w formie MMS na numer 797 604 306). Zgodnie z wytycznymi Krajowej Komisji Wyborczej, oryginały protokołów powiatowych komisji wyborczych wraz z kartami do głosowania i listą członków biorących udział w głosowaniu należy dostarczyć do Rad Wojewódzkich SLD w tym samym dniu.

Wszelkie informacje związane z trwającą wewnątrzpartyjną kampanią wyborczą na przewodniczącego SLD znajdziecie na naszej stronie internetowej (www.sld.org.pl) oraz na stronach wojewódzkich i powiatowych partii. Na stronie krajowej znajduje się specjalna zakładka Nowy przewodniczący SLD (znajdziecie ją poprzez zakładkę: Strony). Na naszych profilach w mediach społecznościowych (Facebook: www.facebook.com/sojusz oraz Twitter: @sldpoland), będą publikowane wszystkie materiały dotyczące kampanii na Przewodniczącego SLD, także te nadesłane przez kandydatów. Relacja z przebiegu kampanii wyborczej będzie znajdowała się w codziennym materiale Brief medialny, który jest przekazywany do struktur. Kandydaci otrzymają wszelką pomoc oraz równy dostęp do wszystkich instrumentów komunikacji, którymi dysponuje centrala partii.

Nad całą procedurą oraz przebiegiem głosowania czuwa Krajowa Komisja Wyborcza SLD, która rozpoczęła już swoje prace.

Koleżanki i Koledzy!

Przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt i nadchodzącego Nowego Roku, wiele spokoju i radości. Niech w nowym roku i kolejnych latach towarzyszy nam cierpliwość, wytrwałość i ciężką praca. Cechy tak ważne w naszym położeniu politycznym, które zdecydują o przyszłości Sojuszu i całej polskiej lewicy.

Z socjaldemokratycznym pozdrowieniem!

/-/ Leszek MILLERKomentarze

Wydarzenia