Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

SLD ocenia sytuację po wyborach w Polsce

dodano 2015-11-26 19:42 w kategorii: Ludzie

Dziś W Warszawie na nadzwyczajnym posiedzeniu obradował Zarząd Krajowy SLD, który przyjął specjalną uchwałę
w sprawie sytuacji politycznej po wyborach parlamentarnych. 
 
Oto treść uchwały:
 
Warszawa, 26 listopada 2015 roku
 
Uchwała Zarządu Krajowego SLD
w sprawie sytuacji politycznej po wyborach parlamentarnych
 
Minęło dziesięć dni od powołania nowego rządu. Dziesięć dni sprawowania władzy przez PiS to: zamach na Trybunał Konstytucyjny, próby stosowania cenzury prewencyjnej w kulturze, zapowiedź naruszenia niezależności mediów publicznych, upolitycznienie służb specjalnych, bezprecedensowa ingerencja Prezydenta RP w wymiar sprawiedliwości poprzez ułaskawienie osoby nieskazanej prawomocnym wyrokiem sądu. Nakładają się na to liczne przejawy antyeuropejskiej polityki zagranicznej, obiektywnie ograniczającej szanse rozwojowe Polski.
 
PiS wdraża w życie własną wizję państwa przedstawioną przez Jarosława Kaczyńskiego w trakcie debaty nad expose pani premier w Sejmie w dniu 17 listopada 2015 r. To państwo konserwatywne, opresyjne, dzielące obywateli na lepszych i gorszych.
 
Obecna opozycja parlamentarna jest niezdolna do przeciwstawienia się  działaniom władzy. Opozycja mogąca zablokować plany Jarosława Kaczyńskiego musi powstać poza Sejmem. Sojusz Lewicy Demokratycznej apeluje do wszystkich obywateli, partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pozarządowych o konsolidację wokół obrony demokracji, rozumianej także jako ochrona praw mniejszości przed tyranią większości.
 
Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie stał na straży Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku przyjętej przez naród w ogólnokrajowym referendum. Deklarujemy wszelką pomoc dla oddolnych inicjatyw obywatelskich broniących praw i wolności obywatelskich.


Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.