Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Nowacka i Gawkowski: Witold Waszczykowski nie powinien zostać ministrem (list do Beaty Szydło)

dodano 2015-11-16 10:26 w kategorii: Kraj

Warszawa, 15 listopada 2015 roku
 
Pani Beata Szydło
Desygnowana na Prezesa Rady Ministrów
 
Szanowna Pani,
 
Minister Spraw Zagranicznych to jedna z kilku osób w największym stopniu odpowiadających za wizerunek Polski na świecie. To osoba szczególnie słuchana w innych państwach. Jego słowa decydują o tym, czy Polska jest postrzegana jako państwo otwarte i tolerancyjne, czy zamknięte i ksenofobiczne.
 
Niestety poseł Witold Waszczykowski, osoba wyznaczona przez Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości do kierowania MSZ w Pani rządzie, wypowiedział słowa utrwalające wizerunek Polski jako państwa nietolerancyjnego. 
 
Gdy cały świat solidaryzował się z ofiarami zamachów terrorystycznych w Paryżu i współodczuwał z Francuzami ich żałobę, poseł Waszczykowski postanowił rozpętać nagonkę przeciwko „lewactwu” i „poprawności politycznej”. Pomijamy już niestosowność samej wypowiedzi w dniu żałoby narodowej we Francji. W oczy rzuca się sam język. Można określić go różnymi przymiotnikami, z pewnością nie będzie to przymiotnik „dyplomatyczny”.
 
Rozumiemy, że poseł Waszczykowski jest obdarzony talentem polemicznym. Chociaż nie podzielamy jego poglądów i nie akceptujemy języka, którego używa nie odbieramy mu prawa do głoszenia swoich skrajnych przekonań. Pojawia się pytanie, czy powinien to czynić jako Minister Spraw Zagranicznych. W naszej ocenie – i osób którym bliska jest Polska tolerancyjna i otwarta – nie powinien tego czynić. 
 
Szef dyplomacji każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej musi prowadzić dialog ze swoimi partnerami reprezentującymi różne rodziny polityczne. Wielu szefów dyplomacji to socjaldemokraci (np. Niemcy, Francja, Włochy), zdarza się też, że ministrowie spraw zagranicznych reprezentują lewicowe siły polityczne bardziej radykalne od socjaldemokracji (Grecja). W interesie Polski leży, aby szef polskiej dyplomacji prowadził z nimi merytoryczny dialog. Czy będzie to możliwe po niesławnej wypowiedzi o „lewactwie”?
 
Język posła Waszczykowskiego ma też swoje skutki wewnętrzne. To język dzielenia obywateli. Język wykluczania milionów Polek i Polaków o poglądach lewicowych, również przeszło miliona wyborców, którzy zagłosowali na Zjednoczoną Lewicę. W imieniu rodaków, którym bliskie są wartości lewicowe nie godzimy się na to, aby określać ich obraźliwym i piętnującym mianem „lewactwa”. To próba robienia prymitywnej, partyjnej polityki, na wielkiej tragedii zamachów terrorystycznych w Paryżu.
 
Dlatego apelujemy do Pani o zaproponowanie Prezydentowi RP innego kandydata na urząd Ministra Spraw Zagranicznych niż poseł Witold Waszczykowski. Pan poseł swoimi wypowiedziami udowodnił, że nie nadaje się na szefa polskiej służby zagranicznej. 
 
Poseł Waszczykowski, jako szef dyplomacji będzie tylko szkodził naszej Ojczyźnie rujnując jej wizerunek na świecie i napuszczając jednych Polaków na drugich. Straty wizerunkowe już zostały Polsce zadane, nie potrzebujemy kolejnych. Jest Pani odpowiedzialna za Polskę. Apelujemy o minimalizowanie strat póki jest to jeszcze możliwe! 
 
 
Barbara Nowacka
Krzysztof Gawkowski
 


Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.