Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Miller do Dudy: Apeluję o podpisanie ustawy reprywatyzacyjnej

dodano 2015-08-10 14:21 w kategorii: Kraj

Przewodniczący SLD Leszek Miller skierował dziś list do prezydenta Andrzeja Dudy z apelem o wycofanie z Trybunału Konstytucyjnego tzw. ustawy reprywatyzacyjnej i jej podpisanie. 
 
Oto treść listu:
 
Na wstępie proszę przyjąć gratulacje w związku z objęciem urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Życzę Panu – aby zgodnie z rotą przysięgi – Pańska prezydentura przyczyniła się do wzrostu pomyślności wszystkich Polaków.
 
Pańskie zwycięstwo wyborcze było sygnałem, że w polskim społeczeństwie narasta niezadowolenie z patologii życia społecznego oraz dojrzewa potrzeba politycznej zmiany. Jedną z najbardziej drastycznych patologii jest proces reprywatyzacji w Warszawie. Stolica Polski została ciężko doświadczona przez historię. Miasto zostało zburzone, a wiele dokumentów spłonęło. Dzięki wysiłkowi całego narodu Warszawa została podniesiona z ruin. 70 lat po rozpoczęciu odbudowy stolicy nadal trwa proces reprywatyzacji – niestety nieruchomości często nie są zwracane dawnym właścicielom lub ich spadkobiercom, lecz oszustom wykorzystującym luki w prawie i nieudolność urzędników. Temat ten był przedmiotem zainteresowania wielu działaczy społecznych oraz  licznych publikacji prasowych. Państwo Polskie powinno postawić tamę oszustom. 
 
Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 25 czerwca 2015 roku nie jest rozwiązaniem idealnym ani kompleksowym. Pozwala jednak ukrócić oszustwa budzące powszechne społeczne oburzenie mieszkańców Warszawy. Warto nadmienić, że przeciwko ustawie nie głosował żaden klub poselski. Jej uchwalenie większość przedstawicieli opinii publicznej przyjęła z zadowoleniem.
 
Tym większe było zaskoczenie, że Prezydent RP Bronisław Komorowski skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności wyżej wymienionej ustawy z Konstytucją. Działanie to odroczy rozwiązanie problemu tzw. dzikiej reprywatyzacji. Decyzja Prezydenta Komorowskiego powoduje, że istnienie wielu warszawskich obiektów użyteczności publicznej – szkół, żłobków, przedszkoli, placów zabaw, placówek kultury – jest zagrożona. 
 
Apelujemy do Pana Prezydenta o ochronę warszawskiego mienia publicznego przed oszustami i prosimy o wycofanie wniosku w sprawie tzw. warszawskiej ustawy reprywatyzacyjnej z Trybunału Konstytucyjnego. Apelujemy do Pana o podpisanie wyżej wymienionej ustawy, która pozwoli przywrócić Polakom wiarę w praworządność  i sprawiedliwość społeczną. 
 
W swoim orędziu mówił Pan o potrzebie budowy wspólnoty wśród Polaków. Fundamentem tej wspólnoty powinno być zaufanie wobec Państwa, jako instytucji broniącej słabszych przed silnymi i bezwzględnymi. Poczucie sprawiedliwości społecznej musi zostać w Polsce przywrócone.
 
 


Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.