Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Sojusz walczy o krakowską Hutę

dodano 2015-07-07 12:26 w kategorii: Kraj

Leszek Miller wraz z klubem Sojuszu Lewicy Demokratycznej od kilku miesięcy wspierają walkę krakowskich hutników o utrzymanie produkcji stali. Jak wiadomo Hucie im. Tadeusza Sendzimira, obecnie należącej do koncernu Arcelor Mittal, grozi wygaszenie ostatniego wielkiego pieca, co oznacza zwolnienie ok. 3000 osób z załogi a w skali Krakowa, biorąc pod uwagę branże zależne od Huty aż 7000.
 
Jednym z powodów, przez który właściciel może wygasić piec jest fakt, że Polska pozostaje w grupie pięciu państw UE, które nie zwalniają przemysłu wysokochłonnego w energię z podatku akcyzowego na energię przez co produkcja stali w Polsce jest droga i coraz mniej opłacalna. Posłowie SLD w dniu 14.05.2014 zadali odpowiednie pytania na posiedzeniu sejmu, a 3 lipca Leszek Miller przesłał list do Ewy Kopacz ws. budzącego wiele wątpliwości programu Śląsk 2.0 – w którym to programie brakuje jakiejkolwiek wzmianki w sprawie krakowskiej huty.
 
Nie ma bogatego Śląska bez silnej Małopolski – Program Śląsk 2.0 wprowadza ważne dla tego regionu jak i całego kraju rozwiązania inwestycyjne (np. budowa infrastruktury komunikacyjnej), jednak jego ciężar, o ile dotyczy całego Górnego Śląska odnosi się jedynie do części Małopolski, pomijając inne jej ośrodki – przede wszystkim Kraków, Powiat Krakowski oraz powiaty ościenne. Sytuacja taka niesie niebezpieczeństwo odpływu kapitału, inwestycji oraz przedsiębiorców z Małopolski centralnej oraz wschodniej. Fenomen – o którym wspomina sam program rządowy – regionu małopolsko-śląskiego, który wypracowuje blisko 20% krajowego PKB polega przede wszystkim na bliskości dużych ośrodków miejskich – Krakowa i aglomeracji Śląskiej oraz na współpracy tych regionów. Wygaszanie bądź przenoszenie jednych przedsiębiorstw z jednego regionu do drugiego nie poprawia ogólnej sytuacji, a jest jedynie działaniem pozornym i szkodliwym.
 
Dlaczego w programie Śląsk 2.0 nie ma ani jednego słowa na temat krakowskiej Huty im. T. Sendzimira – obecnie należącej do ArcelorMittal, której grodzi wygaszenie ostatniego, działającego wielkiego pieca? Czy zamiast przenosić przedsiębiorstwa, pozbawiając jednych ludzi pracy by dać ją innym, nie lepiej jest tworzyć po prostu nowe przedsiębiorstwa?
 
Interesy Śląska są interesami Polski. – 14 maja 2015 przewodniczący SLD Leszek Miller wraz z posłem Zbyszkiem Zaborowskim w czasie debaty sejmowej, na której obecna była Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Ilona Antoniszyn - Klik, podejmowali temat niekonkurencyjnych i szkodliwych przepisów odnośnie akcyzy za energię dla ciężkiego i wysokochłonnego przemysłu. Polska jako jeden z trzech krajów UE nie zwalnia swoich hut z tego podatku. Przez takie działanie nasza stal nie jest konkurencyjna w porównaniu do stali niemieckiej czy włoskiej. Dlaczego do dziś nie ma konkretnych działań rządu, które miałyby na celu poprawę tej sytuacji? Czy polskie huty mają skończyć podobnie jak polskie stocznie? Czy w końcu, nasi hutnicy będą cieszyć się podobnymi prawami jak ich europejscy koledzy?
 
Poza tym wspomniana Sekretarz Stanu Ilona Antoniszyn - Klik obiecała wprowadzenie programu E-kumulator, który pozwoli odciążyć przedsiębiorców w ramach wprowadzania pakietu klimatycznego. Tymczasem okazuje się, że obiecane środki będą wypłacane przede wszystkim w formie pożyczki a nie prawdziwych dotacji! Polski przemysł potrzebuje przecież dofinansowania, a nie pożyczkowania! Czy rząd przewiduje inne rozwiązania dla przemysłu wysokochłonnego oraz partycypację finansową w tych działaniach?
 
Program dla Śląska czy program wyborczy – Program Śląsk 2.0 zawiera liczne ciekawe i warte wsparcia propozycje, niejednokrotnie zaczerpnięte z inicjatyw społecznych bądź są pomysłami opozycji. Jednak okres jego ogłoszenia budzi wątpliwości w stosunku do możliwego terminu jego realizacji. Niedługo urzędnicy oraz posłowie wyjadą na wakacje, następnie rozpocznie się kampania wyborcza. Tymczasem rząd Ewy Kopacz przedstawił listę pobożnych życzeń, których nie wspierają żadne konkretne projekty ustaw, aktów wykonawczych czy innych rozwiązań pozwalających na wprowadzenie idei Śląska 2.0 w praktyce. Istnieje obawa, że prezentacja programu ma na celu jedynie prowadzenie kampanii wyborczej – rząd PO obiecał realizację tego programu już dwukrotnie, zawsze z takim samym skutkiem – kończąc na obietnicach.

List Leszka Millera do Ewy Kopacz

Wypowiedzi na posiedzeniach sejmuKomentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.