Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

SLD przypomina LEWICOWY DEKALOG ZDROWOTNY!

dodano 2015-01-03 10:10 w kategorii: Kraj

Sojusz zaprezentował 7.04.2013 roku swój „LEWICOWY DEKALOG ZDROWOTNY”, czyli program naprawy służby zdrowia w Polsce. Obywatelskie prawo do opieki zdrowotnej czy rozwój opieki dla osób starszych - to tylko część z założeń, które zaprezentowali dziś politycy SLD. Dziś przypominamy ten dokument ponieważ jest on wciąż aktualny w kontekście wydarzeń w służbie zdrowia.

Informacja z dnia 7.04.2013:

W konferencji wzięli udział Leszek Miller, szef SLD oraz rzecznik SLD do spraw zdrowia, minister zdrowia w latach 2003-2005, Marek Balicki oraz poseł Jacek Czerniak.

Naszą intencją jest przywrócenie odpowiedzialności państwa za zdrowie i życie własnych obywateli. To co nas bowiem najbardziej niepokoi to widoczna tendencja, że państwo polskie i jego organy chętnie pozbywają się odpowiedzialności za zdrowie i życie obywateli oraz za finansowanie systemu ochrony zdrowia - powiedział Leszek Miller podczas niedzielnej konferencji. I dodał: Jest to niedopuszczalne, będziemy z tym walczyć i będziemy się temu zdecydowanie przeciwstawiać. Uważamy, że w każdym przypadku zdrowie musi być ważniejsze niż pieniądz, a szpital nie może być fabryką nastawioną na zysk. Zysk powoduje śmierć - podkreślił.
 
Doszliśmy do absurdu, limity, które miały służyć kontroli wydawania publicznych pieniędzy stały się najbardziej niesprawiedliwym narzędziem systemu - powiedział podczas prezentacji programu Marek Balicki. Teraz do lekarza mają szanse dostać się tylko zapobiegliwi - dodał. Według Balickiego dziś do lekarza idzie nie ten kto potrzebuje, ale ten kto pierwszy przyszedł. Premiowani są też ci, którzy dokonują zapisu na zaś.
 
Data prezentacji nie jest przypadkowa, bowiem dziś obchodzimy również Międzynarodowy Dzień Zdrowia. Dla SLD naprawa systemu opieki zdrowotnej jest jednym z głównych kierunków działań. Dowodem tego są liczne konferencje oraz debaty o tej właśnie tematyce, w których brali udział eksperci oraz przedstawiciele środowisk medycznych. Temu wszystkiemu przyświecał jeden cel: wypracowanie programu SLD, wizji kierunku zmian oraz sposobów obrony służby zdrowia przed polityką rządu i jej efektami. Sojusz Lewicy Demokratycznej zaprezentował dziś swój „Lewicowy Dekalog Zdrowotny” - program będący podsumowaniem dotychczas wszystkich działań w tej kwestii. Oto, co zakłada:
 
I. Obywatelskie prawo do opieki zdrowotnej - objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wszystkich obywatelek i obywateli zamieszkujących RP na zasadzie solidarności. 
 
II. 7 % PKB -  zwiększenie poziomu finansowania opieki zdrowotnej ze środków publicznych do średniej UE.
 
III. Rozwój opieki dla osób starszych - wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej poprzez tworzenie oddziałów geriatrycznych i form opieki dziennej. 
 
IV.Naprawę podstawowej opieki zdrowotnej - wydajny i przyjazny dla pacjentów model POZ oparty na instytucji lekarza rodzinnego uregulowany ustawowo.
 
V.Dostęp do leków - zmniejszenie opłat ponoszonych przez pacjentów po przekroczeniu określonego pułapu wydatków na leki w kwartale (ryczałt)
 
VI.Zniesienie limitów - zmiana metod finansowania opieki zdrowotnej i skuteczny monitoring.
 
VII.Szpitale dla ludzi, nie dla zysku - finansowanie ze środków publicznych szpitali, które działają w formule „non profit”
 
VIII. Sieć szpitali publicznych - utworzenie regionalnych sieci celem dostosowania liczby i rodzaju łóżek szpitalnych do potrzeb lokalnych społeczności. 
 
IX. Więcej pielęgniarek i lekarzy - aż do osiągnięcia średniego poziomu UE poprzez zwiększenie liczby miejsc na uczelniach o połowę
 
X. Świecką służbę zdrowia - przestrzeganie zasad świeckiego państwa przez palcówki opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. 
 
 
„LEWICOWY DEKALOG ZDROWOTNY”:

.:: pobierz klikając poniższy obrazek ::.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.