Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Spotkanie Miller-Komorowski: 15 propozycji porządkujących zasady wyborcze

dodano 2014-11-25 22:44 w kategorii: Kraj

Dziś wieczorem w Belwederze obyło się spotkanie prezydenta Bronisława Komorowskiego z Leszkiem Millerem w sprawie sytuacji po pierwszej turze wyborów samorządowych.

Szef Sojuszu  przedstawił 15 propozycji porządkujących zasady wyborcze. To między innymi ujednolicenie urn, czy zamontowanie w lokalach kamer. Podczas spotkania poruszono także temat, zdaniem SLD, mylących spotów przedwyborczych oraz sposobu liczenia głosów.

SLD domaga się ustawowego określenie wzoru karty do głosowania: duży arkusz zawierający wszystkie listy kandydatów na jednej stronie lub broszura ze spisem treści (listą komitetów) i informacją o zasadach głosowania na pierwszej stronie. Chodzi także o wprowadzenie ustawowych zasad przechowywania wypełnionych kart do głosowania. Problemy z kartami ma też wyeliminować centralne drukowanie kart wyborczych i ich centralna dystrybucja.

Miller poruszył też ważny temat przywrócenia zakazu zasiadania członków najbliższej rodziny kandydatów w komisjach wyborczych, jak to miało miejsce we wcześniejszych przepisach ordynacji. Sojusz opowiada się też za wprowadzenie zasady mówiącej, że komitety mają prawo wskazywania członków komisji wyborczych wyłącznie na obszarze okręgów głosowania (spośród wyborców ujętych w stałych rejestrach wyborczych właściwych dla obwodów na terenie danego okręgu wyborczego).

Jedną z najważniejszych poruszanych kewstii był temat rezygnacji z systemu liczenia głosów w systemie D'Hondta na rzecz Sainte-Laguë.
Oprócz tego ważna dla lewicy jest standaryzacja wyglądu lokali wyborczych: przezroczysta urna i kamery z dostępnym obrazem w Internecie w każdej komisji, również po zakończeniu jej obrad w trakcie zliczania głosów. SLD chce też likwidacji jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach samorządowych w gminach i miastach powyżej 20 tys. mieszkańców, a także wprowadzenia obowiązku liczenia głosów przez komisje w pełnych składach komisji. 

Miller mówił też o wprowadzeniu jednoznacznego zakazu przerywania procedury liczenia głosów przez komisję oraz o przywróceniu obowiązku podawania przyczyny nieważności głosów w protokołach wyborczych.

Kuriozalne sytuacje w tych wyborach doprowadziły także do postulatu likwidacji procedury losowania w przypadku uzyskania przez więcej niż jednego kandydata tej samej liczby głosów. W tej sytuacji należałoby przeprowadzić ponowne głosowanie (II tura wyborów).
Część rozmowy dotyczyła również wprowadzenia zakazu publikowania sondaży wyborczych na 14 dni przed dniem wyborów pod groźbą wysokich kar finansowych.

Oczywiście nie zabrakło tematu związanego z Państwową Komisją Wyborczą i jej działalnością. Ustawowy obowiązek prowadzenia przez PKW rzetelnej kampanii informacyjnej na temat sposobu głosowania w mediach publicznych wraz z rozpoczęciem kampanii wyborczej to jeden z postulatów przedstawionych Millera. Komentarze

Wydarzenia