Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Oświadczenie w sprawie wyborów samorządowych

dodano 2014-11-19 13:19 w kategorii: Kraj

Państwo Polskie znalazło się w kryzysie. Podeptane zostały zasady, które w kraju demokratycznym muszą być nienaruszalne. Domagamy się powtórzenia wyborów do sejmików wojewódzkich, rad powiatów, rad miast na prawach powiatów, rad dzielnic i rady Warszawy z następujących powodów:
1. Licznych przypadków błędnego przygotowania kart wyborczych.
2. Ogromnej liczby głosów nieważnych.
3. Braku zabezpieczeń baz danych Państwowej Komisji Wyborczej, możliwości nadużyć wypaczających wynik wyborczy oraz stwierdzonych przypadków włamań hakerskich do serwerów PKW. 
4. Kompromitacji i niekompetencji Państwowej Komisji Wyborczej.
Zaistniała sytuacja czyni wybory niewiarygodnymi. Bez zdolności do przeprowadzenia uczciwych wyborów nie ma mowy o państwie prawa i demokracji.
Zwracamy się do ABW i prokuratury o podjęcie działań, które wskażą przyczyny i winnych zaistniałej sytuacji.
Zwracamy się do Parlamentu Europejskiego i Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) o objęcie wyborów w Polsce misją obserwacyjną.
Apelujemy do wszystkich sił politycznych i organizacji społecznych o porozumienie w sprawie powtórzenia wyborów i znalezienia drogi wyjścia z kryzysu państwa.


Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.