Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

List kobiet SLD do Ewy Kopacz: liczymy na pracę na rzecz środowiska kobiecego, mamy 8 postulatów

dodano 2014-09-16 12:11 w kategorii: Kraj

Wiceprzewodnicząca SLD Paulina Piechna-Więckiewicz oraz szefowa Sejmiku Kobiet Lewicy Katarzyna Piekarska skierowały w imieniu kobiet lewicy specjalny list do Ewy Kopacz z oczekiwaniami środowiska kobiecego co do pracy jej gabinetu.
 
Autorki pisma zaapelowały w nim do przyszłej premier o uznanie za priorytety nowego rządu ośmiu głównych kwestii. Wśród nich zapewnienie miejsc w żłobkach i przedszkolach dla wszystkich dzieci, zmniejszenie różnic w zarobkach między kobietami i mężczyznami, a także zwiększenie udziału kobiet w życiu politycznym poprzez wprowadzenie tzw. ustawy suwakowej. Liderki SLD oczekują także, że nowa pani premier doprowadzi do pełnej refundacji leczenia niepłodności in vitro oraz refundacji środków antykoncepcyjnych. W liście do Ewy Kopacz Sojusz postuluje także o liberalizację ustawy antyaborcyjnej, rzetelną edukację seksualną w szkole oraz wprowadzenie związków partnerskich.
 
Liczymy na to, że pani marszałek jako kobieta pochyli się właśnie nad tymi postulatami środowisk kobiecych, które do tej pory przez ostatnie siedem lat niestety nie były załatwione. Mamy nadzieję, że to, co pani marszałek Ewa Kopacz zamroziła, to teraz pani premier Ewa Kopacz odmrozi i co więcej doprowadzi do uchwalenia tych projektów ustaw, które te postulaty realizują - powiedziała podczas konferencji prasowej Katarzyna Piekarska.
 
Z podobnym oczekiwaniem zwróciła się Paulina-Piechna Więckiewicz. Zapowiedziała, że Sojusz będzie rozliczał panią premier z pracy na rzecz kobiet. Będziemy bronić ją przed każdym przejawem seksizmu, ale będziemy też rozliczać z pracy na rzecz kobiet. Mamy również nadzieję, że nasze postulaty nie staną się przedmiotem politycznego handlu – stwierdziła wiceprzewodnicząca SLD.
 
 
Oto treść listu (list w formacie PDF >>> TUTAJ):
 
 
Sz. P. 
Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu
 
Szanowna Pani Marszałek,
Wczoraj Prezydent RP Bronisław Komorowski desygnował Panią na funkcję Prezesa Rady Ministrów. To decyzja o dużym znaczeniu dla wszystkich, którym bliska jest dewiza „demokracja bez kobiet to pół demokracji”. Jeśli uzyska Pani wotum zaufania w Sejmie, będzie Pani drugą kobietą stojącą na czele polskiego rządu. 
 
Z Hanną Suchocką – pierwszą kobietą premierem w historii Polski – środowiska kobiece wiązały duże nadzieje. Niestety zostały one zawiedzione. Premier Suchocka nie tylko nie doprowadziła do poprawy sytuacji kobiet w życiu społecznym i politycznym. Przeciwnie, była twarzą wielu decyzji, które uderzyły w fundamentalne prawo kobiet do stanowienia o samych sobie. To za jej rządów przyjęto jedną z najbardziej restrykcyjnych ustaw antyaborcyjnych w Europie. 
 
Życzymy Pani, aby Pani rząd zapisał się w pamięci kobiet lepiej od rządu poprzedniczki. Stanie się tak tylko wówczas, jeśli zostawi on po sobie ustawowe dziedzictwo rozwiązujące najważniejsze problemy życiowe Polek. 
 
Jak kobiety do kobiety apelujemy do Pani uznanie za priorytety nowego rządu następujących kwestii:
- Zmniejszenie różnic w zarobkach między kobietami a mężczyznami. 
- Miejsca w żłobkach i przedszkolach dla wszystkich dzieci.
- Zwiększenie udziału kobiet w życiu politycznym poprzez wprowadzenie tzw. suwaka. 
- Pełna refundacja leczenia niepłodności metodą in vitro.
- Pełna refundacja środków antykoncepcyjnych.
- Liberalizacja ustawy antyaborcyjnej.
- Rzetelna edukacja seksualna w szkołach.
- Związki partnerskie dla par dwupłciowych i jednopłciowych.
 
Deklarujemy pełne wsparcie dla Pani rządu w realizacji tych postulatów. Ich spełnienie spowoduje, że przejdzie Pani do historii nie tylko jako premier, która była kobietą, ale również jako premier, która przyczyniła się do poprawy trudnej sytuacji polskich kobiet.
 
Mamy nadzieję, że sytuacja która miała miejsce na poprzednim posiedzeniu Sejmu – usunięcie z porządku obrad ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej – nie jest zapowiedzią linii programowej Pani przyszłego rządu. Chcemy wierzyć, że stanowiła ona nieprzyjemny epizod, który musi być skądinąd szybko naprawiony.
 
Miliony polskich kobiet wiążą z Panią swoje nadzieje. Jeśli nie chce Pani ich zawieść musi podejmować Pani twarde decyzję, które przełamią panujący w Polsce konserwatywny i antykobiecy konsensus polityczny. Przedstawiony powyżej 8-punktowy plan polityczny to najkrótsza droga do Polski, w której Polki będą mogły się cieszyć pełnią praw i wolności.
 
Z kobiecym pozdrowieniem,
 
Paulina Piechna-Więckiewicz - 
Wiceprzewodnicząca SLD          
Katarzyna Piekarska - Przewodnicząca Sejmiku Kobiet Lewicy
 
 


Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.